Tagged: ปัน

ปัน

เป็นหนังสือที่รวมเรื่องสั้นของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกของวิทยากรพี่เลี้ยงทั้ง 4 คน คือ จเด็จ กำจรเดช, อุรุดา โควินท์, ขจรฤทธิ์ รักษา และ ชมัยภร แสงกระจ่าง ในโครงการ “เด็กเฮ้ว” ซึ่งได้สร้างเยาวชนนักเขียนและนักวาดที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม