Tagged: ปักกิ่งในความทรงจำ

ปักกิ่งในความทรงจำ

บันทึกประสบการณ์ชีวิตของ “ศรีกานดา ภูมิบริรักษ์” ที่พำนักอยู่ในประเทศจีนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 50 ปี เนื้อหาในเล่มฉายให้เห็นสภาพการใช้ชีวิตของชาวจีนและคนต่างชาติในยุค 1960