Tagged: นานมีบุ๊คส์จับมือสถาบันเอเชียศึกษาจุฬา เปิดตัวหนังสือ The ASEAN Way

นานมีบุ๊คส์จับมือสถาบันเอเชียศึกษาจุฬา เปิดตัวหนังสือ The ASEAN Way

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวหนังสือ “The ASEAN Way” หนังสือเสริมความรู้ที่จะช่วยให้คนไทยรู้จักอาเซียนแบบรู้จริง