Tagged: ทางรถไฟสายกาแลคซี่

ทางรถไฟสายกาแลคซี่

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงของเคนจิ มิยาซาวะ นักเขียนนวนิยายแนว แฟนตาซีที่มีผู้นิยมชมชื่นที่สุดของญี่ปุ่น เขาเป็นคนมีอุดมการณ์มาตั้งแต่ต้น โดยร่วมกับเพื่อนชื่อ คะไน โฮซากะ ทำงานเพื่อความผาสุกของชาวนา