Tagged: ตาอินกับตานา

ตาอินกับตานา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตาอินกับตานาสองเพื่อนรักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมทะเลแห่งหนึ่ง ต่างช่วยกันหาปลาและนำมาแบ่งปันเป็นอาหารด้วยกันตลอดมา