Tagged: ดวงตาเห็นทำ Karma Police

ดวงตาเห็นทำ

ปลายเดือนสิงหาคมนี้ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ ภูมิใจเสนอนิทรรศการ Karma Police: ดวงตาเห็นทำ นิทรรศการเดี่ยวโดย ยุรี เกนสาคู ศิลปินหญิงร่วมสมัยที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน