Tagged: จีนควบฝรั่ง หนังนอกกระแส

จีนควบฝรั่ง หนังนอกกระแส

หนังนอกกระแส หาชมได้จากโรงหนังทั่วไปได้ยาก หรือแม้กระทั่งแสวงหาจากร้านวีดีโอก็ยังหายาก เพราะหนังเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือกของคอหนังในการแสวงหาคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นงานศิลปะภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงเบื้องลึกแห่งจิตใจและตัวตนของมนุษย์