Tagged: งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6

มีข่าวดีสำหรับหนอนหนังสือชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาบอกกล่าว เพราะบ.สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และภาคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนกว่า 80 องค์กร