Tagged: คอนเสิร์ตแจ๊สกับวงทรีโอ TAB

คอนเสิร์ตแจ๊สกับวงทรีโอ TAB

วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ วง TAB จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนใคร ณ ห้องออดิทอเรียมของสมาคมฝรั่งเศส การนำเสนอดนตรีในรูปแบบใหม่ของวงทรีโอแจ๊สนี้เป็นการสร้างเส้นทางใหม่ทางดนตรีอย่างแท้จริง