Tagged: ความสุขในสวนหลังบ้าน

ความสุขในสวนหลังบ้าน

ความเรียงเคยพิมพ์เป็นตอนๆ ในเสาร์สวัสดี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้ สวนและพื้นที่เล็กๆ โดยนำมาเปรียบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ความรื่นรมย์เรียบง่าย ธรรมะและปรัชญาชีวิต