Tagged: ความสุขของขนม

ความสุขของขนม

ความทรงจำหอมหวาน ร้านเด็ดแสนอร่อย และร้อยเรื่องเล่าในโลกของขนม “ความสุขของขนม” แค่ชื่อก็ชวนให้น้ำลายไหลและปรากฏรอยยิ้มเสียแล้ว อรรถ บุนนาค เขียนถึงขนมหลากชนิดได้อย่างสนุกสนาน รอบด้าน