Tagged: คนข้ามฝัน

คนข้ามฝัน

นวนิยายดีเด่น พ.ศ.2543 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ จุดเด่นของนวนิยายเรื่อง “คนข้ามฝัน” อยู่ที่การสร้างบรรยากาศและการสร้างตัวละครปลายปากกาของ ประชาคม ลุนาชัย