Tagged: การประกวด ซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี7

การประกวด ซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี7

กิจกรรมดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ส่งเสริมเด็กๆให้ช่วยเหลือสังคม โดย บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักข่าวเอซีนิวส์ จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว สำหรับการประกวดซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส