Tagged: การประกวดภาพถ่าย “ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน”

การประกวดภาพถ่าย “ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน”

เป็นครั้งแรกที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่ “ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน” การประกวดครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทยทุกคน