Tagged: กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 58

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กปี 58

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 3 กระทรวงพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558