นกกะหนอน

ในจุดเลี้ยวของชีวิตที่ใช้ไปและหัวใจที่เหลืออยู่กับการต่อยอดความคิด ผ่านลำนำทางอารมณ์และดนตรีทางภาษา โดยฝีมือรจนาของกวีซีไรต์


รวมความ เรียงของกวีซีไรต์ –ไพวรินทร์ ขาวงาม ที่เล่นสนุกกับการถ่ายทอดลำนำทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด หรือแสดงดนตรีทางภาษาด้วยมุมมองของคนที่เคยทำตัวเสมือนหนึ่งนกที่มองโลก มองผืนแผ่นดิน มองชีวิตผู้คนและสถานที่ต่างๆอย่างให้เห็นในมุมกว้าง ขณะเดียวกันก็ทำตัวเสมือนหนึ่งหนอนที่ชอนไช ซอกแซกซอกซอน เฝ้าสังเกตโลก ผืนแผ่นดิน สังเกตชีวิตผู้คนและบรรยากาศต่างๆที่พานพบอย่างให้เห็นในมุมลึก เป็นการมองโลกและชีวิตต่างมิติ เพื่อสะท้อนสัจธรรมชีวิตและโลกบนพื้นฐานที่แตกต่างกัน สำเหนียกถึงปรัชญาการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่มองแต่ตนเป็นใหญ่ แต่กลับให้พยายามใช้ “ใจ” เพ่งพินิจชีวิตและอารมณ์ของตนอย่างผู้รู้เท่าทันชีวิต รู้ทันเกมชีวิต

หนังสือเล่มนี้นับเป็นการต่อยอดความคิดของผู้เขียนที่ถือได้ว่าเป็นคนหลาย โลก หลายอารมณ์ หลายอดีต หลายที่ทาง ทำให้สามารถเก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งคำถามและหาคำตอบให้แก่ตัวเอง รวมทั้งคำถาม-คำตอบทางสังคมที่ทิ้งไว้ เป็นการเล่าเรื่องประหนึ่งจุดเลี้ยวของชีวิตที่ใช้ไป ผสานหัวใจที่เหลืออยู่ของผู้เขียน เพื่อสอนชีวิตทั้งแก่ตนเองและผู้อ่าน

ผู้เขียน : ไพวรินทร์ ขาวงาม
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789744752574
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...