ในความแปรเปลี่ยน

จิตรกรรมเทคนิคผสม (mixed media painting) ของบุญช่วย เกิดรี ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของศิลปิน ในสถานการณ์ต่างๆที่เต็มไปด้วยความแปรเปลี่ยน

ศิลปินใช้สัญลักษณ์บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแสดงออกถึงสภาวะ ภายในที่เงียบงัน  ความกังวล  บางครั้งก็เป็นความสะเทือนใจจากสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความผันผวนของมนุษย์โลก รวมไปถึงความผันผวนของธรรมชาติ  นิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเสียดสี ประเด็นต่างๆทางสังคม แต่เป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ให้ผู้คนได้คิดตระหนักถึงความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจ

บุญช่วย  เกิดรี ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และ รางวัลที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51  เคยฝากผลงานการแสดงเดี่ยวนิทรรศการ “จินตภาพเชิงลบ 2551” ณ หอศิลป์จามจุรี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขา วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นิทรรศการ : “ในความแปรเปลี่ยน”
ศิลปิน : บุญช่วย เกิดรี
สถานที่ : Galerie N
ติดต่อโทร : 02-252-1592, 02-654-0522, 086-601-7111
เว็บไซต์ : www.galerienbangkok.com /info@galerienbangkok.com

 

You may also like...