SPACE + TIME = STORY

สรรพสิ่งใดใดในโลกนี้ล้วนดำรงอยู่ในมิติ 2 ลักษณะ หนึ่งคือมิติแห่งพื้นที่ (Space) ทั้งสาม คือ กว้าง ยาว ลึก และสองคือมิติที่สี่ นั่นคือมิติแห่งเวลา (Time) สรรพสิ่งล้วนดำรงอยู่ในพื้นที่และเคลื่อนคล้อยไปตามกาลเวลา ก่อเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นเรื่องราว (Story) ต่างๆไปตามรายทางแห่งประวัติศาสตร์

มนุษย์บันทึกและสร้างสรรค์เนื้อหาผสานกับความต้องการทางสุนทรียะเป็นสิ่งที่เรียกว่า “งานศิลปะ” และงานศิลปะนี้ล้วนดำรงอยู่ในกฎแห่งพื้นที่และเวลา นั่นเปรียบเสมือนดั่งภาชนะแห่งเรื่องราวต่างๆ ทั้งเรื่องราวในเนื้อหาของตัวงานศิลปะเอง และเรื่องราวอันเป็นเบื้องหลังแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งส่งต่อแก่ผู้คนรุ่นหลังสรรสร้างเรื่องราวอันเป็นแรงพลังงานบันดาลใจสืบต่อเนื่องกันไปในมิติแห่งพื้นที่และเวลาเช่นกัน

“SPACE + TIME = STORY” นิทรรศการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหอศิลป์ “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์” (Subhashok The Arts Centre หรือ S.A.C.) นำเสนอผลงานศิลปะชิ้นสำคัญในช่วงชีวิตการทำงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานในช่วงอดีตหรืองานยุคปัจจุบันล้วนเป็นเครื่องสะท้อนถึงที่มาที่ไป ความเป็นเหตุเป็นผล อารมณ์ แรงบันดาลใจ รวมถึงแนวความคิดของศิลปินที่มีต่อศิลปะ ที่ผ่านมาชิ้นงานศิลปะบอกเล่าเนื้อหาที่สมบูรณ์ด้วยตัวของมันเอง แต่เบื้องหลังของความงามตรงหน้านั้นกลับแสดงตัวตนที่มากกว่า หากได้รับรู้ถึงจิตวิญญาณแท้จริงที่ศิลปินต้องการจะสื่อ ผ่านคำบอกเล่าเรื่องราวในจุดเริ่มของการสร้างสรรค์ บางชิ้นมีอายุเก่าแก่ บางชิ้นยิ่งใหญ่ บางชิ้นงดงาม แต่ทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าทางจิตใจ เป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังที่ส่งผลต่อความเป็นไปของชีวิตและงานศิลปะ โดยไร้ซึ่งบรรทัดฐานการตัดสินคุณค่าจากบุคคลอื่น

นิทรรศการโดย 30 ศิลปินทรงคุณค่าของเมืองไทย ได้แก่
เฟื้อ หริพิทักษ์
สวัสดิ์ ตันติสุข
ชลูด นิ่มเสมอ
อังคาร กัลยาณพงศ์
ถวัลย์ ดัชนี
ทวี รัชนีกร
กมล ทัศนาญชลี
ประเทือง เอมเจริญ
จ่าง แซ่ตั้ง
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ปรีชา เถาทอง
รศ.เข็มรัตน์ กองสุข
เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก
เดชา วรชุน
เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
ปริญญา ตันติสุข
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปัญญา วิจินธนสาร
พิษณุ ศุภนิมิตร
มณเฑียร บุญมา
วราวุธ ชูแสงทอง
ประทีป คชบัว
พิชิต ตั้งเจริญ
สุรเดช แก้วท่าไม้
จิราธร จิรประวัติ
เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
จิตต์สิงห์ สมบุญ
ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
ไพโรจน์ วังบอน
ชลิต นาคพะวัน

ร่วมชื่นชม 50 ผลงานศิลปะหาชมยากจาก 30 ศิลปินทรงคุณค่าของเมืองไทย พร้อมเปิดตัวพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะแห่งใหม่ใจกลางกรุง

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 – 20 มกราคม 2556
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.
และเวลา 17.00 น. ร่วมฟังเสวนาพูดคุย “ศิลปิน ผู้ให้ หรือ ผู้รับ”
โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และคุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

สถานที่ : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts Centre หรือ S.A.C. )
ซอยสุขุมวิท 39 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

การเดินทางสามารถมาได้หลายเส้นทาง
– รถโดยสารส่วนบุคคล วิ่งเส้นถนนสุขุมวิทเข้าซอยสุขุมวิท 31 หรือ 39 ฝั่งตรงข้ามดิ เอ็มโพเรียม หรือมาทางถนนเพชรบุรีเข้าตรงแยกพร้อมพงษ์ (มีบริการที่จอดรถ)

ระบบขนส่งสาธารณะ
– รถไฟฟ้ามหานคร (BTS) ลงสถานีพร้อมพงษ์ ลงทางออกที่ 5  (ซอยสุขุมวิท 35)
– รถโดยสารประจำทางสาย 2, 25, 501, 508, 511, 513, 38, 40 และ 48
– เรือด่วนคลองแสนแสบ ลงที่ท่าอิตันไทย แล้วต่อมอเตอร์ไซค์
(ทุกเส้นทางสามารถต่อรถมอเตอร์ไซค์ บอกที่หมายหอศิลป์ S.A.C. หรือโครงการรวีวรรณ)

สถานที่สำคัญใกล้เคียง : Raveevan Suite , 39 Boulevard

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์
โทร : 02-662-0299, 080 – 900 – 8854, 086 – 891 – 1893, 089 – 694 – 5389
E-mail: info@sacbangkok.com
www.facebook.com/sacbangkok
www.sacbangkok.com

You may also like...