ตำนานแห่งนครวัด

หนังสือบางเล่มแม้เขียนขึ้นโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองชี้นำกำกับ แต่แทนที่จะเลือนหายไปจากการรับรู้ของผู้คนตามกาลเวลา กลับยังคงได้รับความสนใจยิ่งกว่าสมัยผู้เขียนมีชีวิตอยู่ ตำนานแห่งนครวัด ของนักคิดนัดเขียนนามจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นหนังสือประเภทนั้น

จิตร ภูมิศักดิ์ เปิดเรื่องของเขาด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจของคนอ่าน นี่เป็นงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงอัจฉริยภาพทางด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ของ “ปัญญาชนปฏิวัติ” ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของไทย แม้จะเดินเรื่องในลักษณะสารคดีท่องเที่ยว แต่หนังสือเล่มนี้ก็เต็มไปด้วยบทสนทนาและวิวาทะเชิงวิชาการอันแหลมคม ทั้งที่หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อเกือบห้าทศวรรษมาแล้ว ข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัยไปแล้วในเวลานี้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นหนังสือที่ “ต้องอ่าน” อยู่ดี ไม่ว่าในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรม หรือความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันยาวนานระหว่าเขมรกับไทยที่ทั้งรักทั้งชัง

ในช่วงที่ “ความเมืองเรื่องเขาพระวิหาร” กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง การกลับไปอ่าน ตำนานแห่งนครวัด ย่อมไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของกัมพูชา แต่ยังเป็นอนุสติสำหรับเราในปัจจุบันที่จะ “เรียนรู้สามัคคี” กับประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรอันเป็นด้านที่สร้างสรรค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้

ผู้เขียน : จิตร ภูมิศักดิ์
จำนวนหน้า :
ขนาด :
ISBN : 9786167080239
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocket

You may also like...