ร้อยเรียง เรื่องราว

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะ “ร้อยเรียง..เรื่องราว”  (TRANSNATIONAL NARRATIONS: PAPERWORKS)นิทรรศการที่ถ่ายทอดวาทกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติลงบนผื่นกระดาษผ่านรูปแบบของภาพสีน้ำ

ภาพสีน้ำมัน ภาพพิมพ์กัดกรด ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ไปจนถึงภาพเคลื่อนไหว จำนวนกว่า 30 ชิ้น ของศิลปินหลากหลายเชื้อชาติ 24 คน จาก 16 ประเทศ คัดสรรโดย Kevin Power ภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษ และ Mónica Carballas ภัณฑารักษ์ชาวสเปน อดีตรองผู้อำนวยการและผู้ประสานงานนิทรรศการ Museo Reina Sofíaประเทศสเปน

ภาพสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมข้ามชาติที่เราเห็นกันมักจะเป็น ชาวต่างชาติ ที่ใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมและใช้ภาษาที่ไม่คุ้นเคย จำต้องใช้การปรับตัวและเอาตัวรอดเพื่อให้สามารถมีที่ยืนอยู่ในประเทศนั้นๆได้ วัฒนธรรมลูกผสมระหว่างวัฒนธรรมของตนเองกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ ไม่ต่างอะไรไปจากวิถีชีวิตของศิลปินร่วมสมัยที่จำต้องเดินทางย้ายถิ่นเข้าไปสู่ศูนย์กลางอำนาจ อันเกิดเป็นปรากฏการณ์เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมของโลกในยุคไร้พรมแดนและวิถีชีวิตร่วมสมัยในปัจจุบัน

พิธีเปิด 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.

โปรแกรมพิเศษ: สนทนากับภัณฑารักษ์ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท (ชั้น 2 และ 4)

ภัณฑารักษ์ :  Kevin Power และ Mónica Carballas
ศิลปิน :  Abraham Cruzvillegas (Mexico), Abraham Lacalle (Spain), Carlo Ricafort (Philippines/USA), Carlos Rivera Villafañe (Puerto Rico), Chema Cobo (Spain) , Curro Gonzalez (Spain), David Griggs (Australia), Emily Cheng (China/USA), Francisco de Assis Rodrigues de Almeida (Brazil), Georganne Deen (USA), Ignacio Alcantara (Dominican Republic), Javier Arce (Spain), Lauren Kelley (USA), Laurie Steelink (USA), Lazaro Saavedra (Cuba), Maki Na Kamara (Japan/Germany), Manuel and Juliana (Argentine), Manuel Ocampo (Philippines), Marcel Dzama (Canada), Miki Leal (Spain), Robert Langenegger (Philippines), Robin Rhode (South Africa), The Taller Popular de Serigrafía (Argentine) และ Zilla Leutenegger (Switzerland)
วันที่ : 17 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2555
สถานที่ : หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท (ชั้น 2 และ 4)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพโทร : 02-350-3626
โทรสาร : 02-350-3679
อีเมล์ : bugallery@bu.ac.th

 

You may also like...