Swimming Upstream

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องดัดแปลงมาจากมังงะ หรือหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่น ใช้ชีวิตรักของวัยรุ่นในการดำเนินเรื่องอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งทั้งหมด จะเน้นที่รักสามเส้าของหนุ่มสาว

ชมฟรี ณ ห้องสัมมนาเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันศุกร์ เวลา 18.30 น. ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นบางเรื่องที่ระบุไว้

Directed by MATSUOKA Joji 1990 ความยาว : 95 นาที

วันที่ : 5 ตุลาคม 2555
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

You may also like...