มาซูรี คำสาป 7 ชั่วคน

นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ตำนานแห่งเกาะลังกาวีของพระนางมาซูรีเหตุการณ์ก่อเกิดขึ้นใน พุทธศักราช 2362 คริสต์ศักราช 1819 ฮิจเราะห์ศักราช 1235 รัตนโกสินทร์ศก 37 ความยุติธรรมที่ไร้เหตุผลทำให้พระนางจำต้องโดนประหารชีวิต

คราวก่อนนั้นสัจจะวาจาที่พระนางกล่าวขึ้นก่อนสิ้นชีวีนั้น “ถ้าหากพระนางนั้นบริสุทธิ์ใจไม่เป็นไปตามที่ภรรยาเอกกล่าวหานั้น ขอให้เลือดขอพระนางไหลหลั่งออกมาเป็นสีขาว” เหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดความหายนะสู่บ้านเมืองแห่งเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียมาถึงเจ็ดชั่วอายุคนด้วยกัน จนมาถึงยุคปัจจุบัน เมื่อทางการของประเทศมาเลเซีย พบเจอ “ศิรินทรา ยาหยี” นางผู้นี้คือทายาทรุ่นที่เจ็ดที่สามารถแก้คำสาปสู่เกาะลังกาวี จนกลายเป็นการเปิดโลกทัศน์เกาะแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ และเป็นการฟื้นฟูอารยธรรมแห่งศิลปวัฒนธรรมของประชาชนที่เสื่อมใสในศรัทธาแห่งสัจจะของชาวมุสลิมที่เล่าขานตำนานบนเกาะแห่งนี้

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เต็มไปด้วยอารยธรรมถูกนำเสนอผ่าน “พิพิธภัณฑ์พูดได้” โดยมีการนำศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียและวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างของไทย จนกลายเป็นกระบวนการการศึกษาที่สามารถเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับตำนานที่ยังลมหายใจอยู่มาจนถึงวันนี้

ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ : 21 – 23 กันยายน 2555
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.bacc.or.th

 

 

You may also like...