ชำนัญ ภักดีสุข

Fly Now ตั้งขึ้นเมื่อ 2526 โดยสมชัย ส่งวัฒนา มีความตั้งใจด้านการตลาดที่จะทำให้ Fly Now มีชื่อในต่างประเทศ เมื่อ 2537 สมชัยตัดสินใจส่งชำนัญไปอยู่ในลอนดอน ดินแดนใหม่ของโลกแฟชั่น เพื่อศึกษาทิศทางแฟชั่นรสนิยมการบริโภคในตลาดแฟชั่นโลก อีกประมาณ 2 ปีต่อมา Fly Now by Chamnan ได้รับเลือกเข้าร่วมงานในฐานะดีไซเนอร์ จากเอเซีย จากคนที่สมัคร 600 คนทั่วโลก

ชำนัญ ภักดีสุข ปัจจุบัน32 ปี เขาไม่ได้ศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์มาโดยตรง แต่จบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ชำนัญศึกษาการออกแบบเสื้อผ้าจาก นิตยสารต่างประเทศ ที่วางขายทั่วไปแถวสนามหลวงเมื่อครั้งที่ยังเป็นตลาดนัด

ชำนัญเข้าร่วมงานกับ Fly Now ในฐานะดีไซเนอร์ตั้งแต่ยังไม่จบมัธยมปลาย ทุกวันนี้ชำนัญใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออกแบบและดูแลกิจการเล็กๆ ของ Fly Now by Chamnan ในกรุงลอนดอน ก่อนที่จะส่งผลงานการออกแบบกลับมาให้ช่างไทยเป็นคนเย็บ

You may also like...