หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (29 พฤศจิกายน 2485 – ) ประสูติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา รู้จักกันในนามลำลองว่า ท่านมุ้ย ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงคุ้นเคยกับการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่เยาว์ เนื่องจากตามเสด็จพระบิดา และหม่อมมารดา ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย และก่อตั้งบริษัทละโว้ภาพยนตร์ ซึ่งผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อ พ.ศ. 2481

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ทรงศึกษาชั้นมัธยมที่วชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เอกสาขาธรณีวิทยา และโท สาขาภาพยนตร์ เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา และโรมัน โปลันสกี้ ในระหว่างศึกษาชั้นปริญญาตรีทรงฝึกงานเป็นผู้ช่วยในทีมงานของ มีเรียน ซี. คูเปอร์ [1] ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง ช้าง (1927) และ คิงคอง (1933)

ทรงเริ่มเขียนบท และกำกับละครโทรทัศน์ เรื่อง “หญิงก็มีหัวใจ” ในปี พ.ศ. 2501 ถวายพระบิดา จากนั้นทรงก่อตั้ง บริษัท พร้อมมิตรภาพยนตร์ (ตั้งชื่อตามชื่อซอยพร้อมมิตร ที่ตั้งของวังละโว้ วังของพระบิดา) มีผลงานกำกับละครโทรทัศน์ “ห้องสีชมพู” (2512) , “เงือกน้อย” (2515) , และ”หมอผี” (2516) ทรงกำกับภาพยนตร์ “มันมากับความมืด” เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2514 และ ทรงได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ดีเด่น พ.ศ. 2516 จากเรื่องเขาชื่อกานต์ และส่งให้สรพงศ์ ชาตรี เป็นพระเอกยอดนิยมต่อมา

ชีวิตส่วนองค์
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเสกสมรสกับ หม่อมวิยะดา ยุคล ณ อยุธยา (บุษปวณิช) พระสหายนักศึกษาไทยที่พบกัน ณ มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2505 ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีโอรสและธิดา ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปัทมนัดดา ยุคล และ หม่อมราชวงศ์เดชาเฉลิม ยุคล

หม่อมวิยะดา ยุคล ณ อยุธยา (ตรียะกุล) นักแสดงโดยใช้ชื่อกทางการแสดงว่า วิยะดา อุมารินทร์ โดยมีโอรส ได้แก่ หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล หรือคุณชายเอี่ยว

หม่อมภรณี ยุคล ณ อยุธยา ชื่อเดิม ภรณี เจตน์สมมา มีพระธิดาได้แก่ หม่อมราชวงศ์สุทธิภาณี ยุคล

หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา  อดีตนักแสดงใช้ชื่อว่า กมลา เศรษฐี มีโอรสและธิดาได้แก่ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล หรือคุณชายอดัม และ หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล หรือคุณหญิงแมงมุม

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงชื่นชอบการดำน้ำ ทรงใช้เวลาว่างในการดำน้ำตั้งแต่ยังเยาว์ ทั้งในประเทศไทย และระหว่างทรงศึกษาชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย และศึกษาธรณีวิทยาที่สหรัฐอเมริกา โดยทรงอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกเรียนวิชาธรณีวิทยา สืบเนื่องจากความประทับใจในธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการดำน้ำ ทรงนิพนธ์หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการดำน้ำ ชื่อ โลกสีคราม ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 88 เล่มหนังสือดี ประเภทสารคดี ของโครงการวิจัย หนังสือดีวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทางด้านสุขภาพ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ทรงมีโรคประจำองค์ คือ เบาหวาน, โรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง แด่ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ตุลาการรัฐธรรมนูญ และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล สื่อมวลชนผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ผลงานกำกับภาพยนตร์
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2550)

ความรักครั้งสุดท้าย (2545)

สุริโยไท (2544)

กล่อง (2541)

เสียดาย 2 (2539)

เสียดาย (2537)

เฮโรอีน (2537)

มือปืน 2 สาละวิน (2536)

น้องเมีย (2536)

คนเลี้ยงช้าง (2533)

ครูสมศรี (2529)

อิสรภาพของทองพูน โคกโพ (2527)

หน่วยล่า 123 (2526)

มือปืน (2526)

ถ้าเธอยังมีรัก (2524)

อุกาฟ้าเหลือง (2523)

กาม (2521)

ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (2520)

รักคุณเข้าแล้ว (2520)

เทวดาเดินดิน (2519)

นางแบบมหาภัย (2518)

ผมไม่อยากเป็นพันโท (2518)

ความรักครั้งสุดท้าย (2517)

เทพธิดาโรงแรม (2517)

เขาชื่อกานต์ (2516)

มันมากับความมืด (2514)

อำนวยการสร้าง

โหมโรง (2547)

หนังสือนิพนธ์
โลกสีคราม พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดวงตา,พ.ศ. 2524
เหี้ย ห่า และสารพัดสัตว์ สำนักพิมพ์สามสี, มิถุนายน 2535 ได้รับรางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากชมรมสิ่งแวดล้อมสยาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ที่มา : http://th.wikipedia.org

 

 

You may also like...