นิทรรศการ IoT GARDEN

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) หรือ INDA ร่วมกับ Playground@AIS DC ขอเชิญชมงานนิทรรศการแบบ interactive สุดล้ำในชื่องานว่า IoT GARDEN

ซึ่งเกิดจากแนวความคิดในการนำข้อมูล IoT (Internet of Things) ที่วัดได้มาจาก 12 เขตในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น ค่าความชื้น ค่า PM2.5 หรือค่าความถี่เสียงต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบสวนดอกไม้ดิจิทัลที่สามารถปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ชมได้ สามารถเข้าชมผลงานได้ที่ AIS Design Centre ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562


สำหรับสื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เหมือนฝัน นิลคูหา (กวาง) 09 4224 4635
จิดาภา ประมวลทรัพย์ (ยุ้ย) 08 1817 7153
ยุพา สดแสงสุก (ยุ) 08 6888 2323

You may also like...