1971 (หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด)

โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดงานครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.  จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 17-30 เมษายน 2562 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ชมฟรี ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดงานครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 4 – 9 มิถุนายน 2562 เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น. ชมฟรี / ปิดวันจันทร์ ณ ชั้น Library และ ชั้น 1-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Page : Psg71

https://www.facebook.com/artthesis1971/

You may also like...