นิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ

นิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia

สัปต – เจ็ด – เจ็ดสีแห่งสายรุ้ง
สนธิ – การรวมเชื่อมโยง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิซันไพรด์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปกรุงเทพฯ แนะนำนิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ (SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) ศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคเอเชีย ที่จะนำเสนอผลงานศิลปะสะท้อนเนื้อหาความหลากหลายทางเพศและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในสังคม LGBTQ ผลงานจากกว่า 50 ศิลปินในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากนิทรรศการครั้งแรก “SPECTROSYNTHESIS – Asian LGBTQ Issues and Art Now” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิซันไพรด์ เน้นการบุกเบิกและนำเสนอเนื้อหาและมุมมองประเด็นเกี่ยวกับ LGBTQ (เกย์ เลสเบี้ยนไบเซคช่วล ทรานส์เซ็คช่วล และเควียร์) สู่สังคมโดยรวมได้จัดแสดงขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2560

สำหรับนิทรรศการ SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia ครั้งนี้จะประกอบด้วยศิลปินไทย ได้แก่ ไมเคิล เชาวนาศัย จักกาย ศิริบุตร อริญชย์ รุ่งแจ้ง ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ศรชัย พงษ์ษา และศิลปินไทยท่านอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมในนิทรรศการนี้ ส่วนศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Dinh Q. Lê (เวียดนาม), Maria Taniguchi (ฟิลิปปินส์), Ming Wong (สิงคโปร์), DanhVō (เวียดนาม) และ Anne Samat (มาเลเซีย)เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยศิลปินระดับสากลที่นอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Sunil Gupta (อินเดีย) Balbir Krishan (อินเดีย) Ren Hang (จีน), Hou Chun-Ming (ไต้หวัน), Ramesh Mario Nithiyendran (ศรีลังกา), Lionel Wendt (ศรีลังกา), Martin Wong (อเมริกา) และ Samson Young (ฮ่องกง) เป็นต้น

นิทรรศการ “สนทนาสัปตสนธิ” จะจัดการแสดงขึ้นตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2562 – 1 มีนาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 และชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเพมหานคร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ประกอบนิทรรศการ อาทิเช่น โปรแกรมภาพยนตร์และศิลปะการแสดงสด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินหลายสาขาได้มีส่วนร่วมแสดงงานและสร้างการขยายเวทีการนำเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้ชมในวงกว้างและถึงสังคมโดยรวม

หัวหน้าทีมภัณฑารักษ์: คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

คุณแพทริค ซัน, ผู้ก่อตั้งมูลนิธิซันไพรด์
“มูลนิธิซันไพรด์ มุ่งมั่นดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมเรื่องราวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และยังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ทัศนะเชิงบวกต่อประสบการณ์ชีวิตของกลุ่ม LGBTQ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและอนุรักษ์ศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง ครั้งนี้เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงานนิทรรศการ SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรกับสมาชิกลุ่ม LGBTQ อย่างยิ่ง โดยคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการให้สิทธิสมรสที่เท่าเทียมกันในอนาคต”…

คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, ภัณฑารักษ์
“ครั้งนี้ศิลปินจากประเทศไทยและจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมงานกันนำเสนอบทสนทนาประเด็นแห่งความหลากหลายทางเพศ ด้วยผลงานที่มีที่มาแตกต่างกันไป ตั้งแต่งานที่สะท้อนประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของศิลปิน จนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย หรือท้าทายความเป็นตัวของตัวเอง”…

คุณสุดาภรณ์ เตจา, ศิลปิน
“LGBTQ หมายถึง Love Gets Better with Time Quietly เราทำงานด้วยแรงบันดาลใจจากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับใหม่ ผลงานจะเป็นการแสดงออกถึงทัศนะของเราต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความหวังที่ให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม”…

Dinh Q. Lê, ศิลปิน
“มองย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามเวียดนาม คนรุ่นก่อนมีทัศนคติต่อต้านเกย์อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ผมยินดีที่ได้มีส่วนร่วมแสดงออกผ่านผลงานในครั้งนี้ ในช่วงที่สถานะความแตกต่างได้รับความเข้าใจจากสังคมนอกกลุ่ม LGBTQ ผมคิดว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ผ่านการเรียนรู้และการแบ่งปันความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมโดยรวม”…

คุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง, ศิลปิน
“จากประสบการณ์ส่วนตัว ความแตกต่างของเราเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีใครในครอบครัวยกขึ้นมาเป็นประเด็น เราจึงสร้างผลงานศิลปะปลดปล่อยความรู้สึกออกมา ผลงานนี้จะเน้นสื่อถึงความสัมพันธ์ของผู้คน ซึ่งอาจจะโยงได้ถึงสมาชิกในกลุ่ม LGBTQ”…

คุณไมเคิล เชาวนาศัย, ศิลปิน
“ผมทำงานเพื่อสื่อสารความเป็นตัวเอง การสื่อสารนี้อาจจะทำให้หลายคนไม่เข้าใจเพราะผมไม่ได้คิดงานจากในกล่อง ผมชอบที่จะก้าวข้ามไปมาระหว่างเส้นมากกว่า เพื่อให้ได้มุมมองจากรอบด้าน”…

 

 

 

กชพรรณ บุญราศรี
Kachapan Boonrasri
Head of Media & Communication
Tel. + 66 2 214 6630-8 ext. 501
Email : kachapan boonrasri <kachapan.b@bacc.or.th>

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
939 Rama I Rd., Wang Mai, Pathumwan,
Bangkok 10330

You may also like...