“ลึกลับ ซับซ้อน”

นิทรรศการ “ลึกลับ ซับซ้อน” เป็นนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานเดี่ยว โดยรวบรวมผลงานประเภทวาดเส้น จิตรกรรม จํานวน 30 ชิ้น เป็นผลงานที่มุ่งเน้นการแสดงออกทางด้านสภาวะจิตเป็นหลัก โดยอาศัยรูปทรงทางธรรมชาติเป็นที่สถิตย์ของอารมณ์ ความรู้สึก และปรัชญาความเชื่อส่วนตัว ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ผลงานศิลปะชุดนี้ เป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ”จิต” เสมือนเป็นการตามดูจิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ซํ้าแล้วซํ้าเล่า แสดงสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด ตามเหตุปัจจัยอันหลากหลาย บางเวลาสภาพชีวิตค่อนข้างสงบ เรียบง่ายดูผ่อนคลาย แต่บางคราวเรื่องราวทั้งดีและร้ายประดังเข้ามาในห้วงเวลาเดียวกัน เป็นเหตุให้จิตแกว่งไกว แปรปรวนและฟุ้ งซ่าน ควบคุมบังคับได้ยาก แต่ในท้ายสุด ผมก็มุ่งเน้นที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็น บันทึกและถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นผ่านวิธีการวาดเส้นอันละเอียดอ่อน ซับซ้อน เพื่อเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบสุขและปราณีตของจิต ความลึกลับซับซ้อนของจิต จึงเป็นหัวข้อที่ผมจะสนทนากับผู้คนผ่านผลงานศิลปะ

นิทรรศการศิลปะชุด“ลึกลับ-ซับซ้อน”จะจัดแสดงขึ้น ณ 333 gallery ชั้น3 ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2561 (นิทรรศการเปิดแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 –18.30 น.)

พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.

นิทรรศการ : “ลึกลับ ซับซ้อน”
ศิลปิน : นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ
วันที่ : 2-30 มิถุนายน 2561
สถานที่ : 333 gallery ชั้น3 ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม : 08-6827-8567

รายละเอียดเพิ่มเติม : 08-6827-8567
narupon chutiwansopon <naruponchu@gmail.com>

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ : 08-6827-8567

You may also like...