VK Park อุทยานการเรียนรู้ทันสมัยแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ

“วีเค พาร์ค” อุทยานการเรียนรู้ทันสมัยแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ และทางเลือกของคนทำงานยุคใหม่ ครบครันทั้งห้องสมุด อี-ไลบรารี่ โซนเด็ก และโคเวิร์คกิ้งสเปซเปิดแล้ว…อุทยานการเรียนรู้ “วีเค พาร์ค (VK Park)” พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและครอบครัวแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ บนพื้นที่กว่า 440 ตารางเมตรภายในวิคตอเรีย การ์เด้นส์ คอมมูนิตี้มอลล์ บนถนนเพชรเกษม จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเค พาร์ค (TK park) และกลุ่มบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ ครบครันด้วยห้องสมุดและอี-ไลบรารี่ โซนเด็กเล็ก และโคเวิร์คกิ้งสเปซภายใต้แนวคิด“ ห้องสมุดมีชีวิต” นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกให้กับคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ทันสมัย สะดวกสบายอีกด้วย

นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวถึงที่มาของ “อุทยานการเรียนรู้ VK Park” ว่า “โครงการ VK Park เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชน ด้วยเห็นว่าในย่านฝั่งธนฯ ยังขาดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การบริหารงานของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางด้านการศึกษา อันเป็นพื้นฐานในการสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์การค้า วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี

ให้บริการด้วยพื้นที่ของ VK Park ที่มีทั้งโซนห้องสมุด โซนเด็กเล็ก และโคเวิร์คกิ้งสเปซ ที่ครอบคลุมความต้องการพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคต VK Park จะพัฒนาเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สามารถกระจายองค์ความรู้สู่เด็ก เยาวชน และประชาชาชนในชุมชนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และแม้ว่าจะเป็นพื้นที่บริหารโดยเอกชน แต่มีการเก็บค่าบริการในราคาที่ครอบครัวส่วนใหญ่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกันบริการต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับ ซึ่งคาดว่าปลายปีนี้จะมีจำนวนสมาชิก 500-1000 คน”

ทางด้าน ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้เป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายเครือข่ายในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 23 แห่ง ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับอุทยานการเรียนรู้วิคตอเรียการ์เด้นท์ หรือ VK Park นับเป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งที่ 23 แต่นับเป็นแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มุ่งมั่นผลักดันให้พื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นมา อันสะท้อนถึงความเข้มแข็งในการทำงาน ตลอดจนความอิสระและคล่องตัวในการคิดและการลงมือปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด โดยมีสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผมหวังว่าอุทยานการเรียนรู้วิคตอเรียการ์เด้นท์ จะก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือแสวงหาทิศทางใหม่ๆ ในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยของเราให้ก้าวไกลต่อไป”

ภายใน VK Park แบ่งพื้นที่หลักออกเป็นสามส่วนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก นักเรียนนักศึกษา และครอบครัว ได้แก่

– ห้องสมุด (Library) และมุมอ่านหนังสือ (Reading Area)
เปิดโลกการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านและสร้างจินตนาการด้วยหนังสือที่หลากหลายกว่า 1,500 เล่ม โดยเน้นหมวดหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก และพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในบรรยากาศสวนสวย โดยเร็วๆ นี้จะเปิดให้บริการ E-Library อีกด้วย

– มุมเด็กเล็ก (Kids Area)
เสริมสร้างพัฒนาการผ่านหนังสือสำหรับเด็ก ของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

– Co-working Space
ทางเลือกดีๆ ของคนยุคใหม่ พื้นที่แห่งการทำงานที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะดวกสบาย มากกว่า 60 ที่นั่ง พื้นที่ส่วนนี้ยังมีห้องประชุมขนาดย่อมให้บริการลูกค้าที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวและยังมี Mini Studio สตูดิโอถ่ายภาพขนาดเล็กรองรับนิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการรายย่อย และ BRICK Café คอยให้บริการเครื่องดื่มและของว่าง

นอกจากพื้นที่ให้บริการทั้งสามส่วนแล้ว เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง VK Park ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่จะจัดหมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือน ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีนิทรรศการชุด “Climate Change คลายร้อนให้โลก” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดจากอุณหภูมิของโลกที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลต่อฤดูกาลต่างๆ เชื่อมโยงต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก จุดประกายการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่านิทานหรรษา เวิร์คช็อปสมุดทำมือ ถุงผ้าลดโลกร้อน ขวดน้ำแปลงร่าง กระถางต้นไม้แฟนซี

ข่าวดี! ภายใน 31 พฤษภาคมนี้ มีโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยส่วนลด 50% สำหรับการสมัครสมาชิกรายปีทั้งสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่วนลดค่าบริการใน Co-working Space ติดตามกิจกรรมของ VK Park ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/victoria.gardenshop หรือ โทร. 02-021-6760

You may also like...