“Pure Gold – Upcycled! Upgraded!

ขยะกองโต สิ่งของเหลือใช้ วัสดุราคาถูก และนั่นคือ “ทองคำ” สำหรับนักออกแบบ!สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) นำเสนอนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” เพื่อแสดงถึงแนวทางการนำขยะและเศษวัสดุมาสร้างมูลค่าใหม่ (Upcycling) ซึ่งเป็นหัวข้อที่เร่งด่วนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยสาเหตุนี้สถาบัน ifa จึงหยิบประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวิร์กช็อป และการประชุมร่วมต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง”

การจัดแสดงนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ นิทรรศการแสดงชิ้นงานและวัสดุสร้างสรรค์ และการจัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาและการสร้างความรู้ร่วมกัน ในครั้งนี้ภัณฑารักษ์จำนวน 7 คนจากภูมิภาคยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกาเหนือและประเทศใกล้เคียงในแถบตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก ประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาร่า เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับหน้าที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จำนวน 76 ชิ้นจากนักออกแบบ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยสาเหตุนี้สถาบัน ifa จึงหยิบประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวิร์กช็อป และการประชุมร่วมต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง”

การจัดแสดงนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ นิทรรศการแสดงชิ้นงานและวัสดุสร้างสรรค์ และการจัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาและการสร้างความรู้ร่วมกัน ในครั้งนี้ภัณฑารักษ์จำนวน 7 คนจากภูมิภาคยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกาเหนือและประเทศใกล้เคียงในแถบตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก ประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาร่า เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับหน้าที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จำนวน 76 ชิ้นจากนักออกแบบ 53 คน ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายในการเพิ่มคุณค่ากับความงามและความสุนทรีย์ในบริบทที่แตกต่างกัน

นิทรรศการนี้จัดแสดงเป็นครั้งแรกที่ Museum für Kunst und Gewerbe เมือง Hamburg ประเทศเยอรมัน โดยมีเป้าหมายที่จะหมุนเวียนการจัดแสดงไปยังประเทศต่างๆ ในระยะเวลา 10 ปี และประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางรอบโลกของนิทรรศการ และไม่ว่านิทรรศการนี้จะหมุนเวียนไปยังประเทศใดในโลก สถาบัน ifa จะเชิญนักออกแบบท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับประเทศไทย โครงการ Pure Gold ได้ร่วมมือกับเอกรัตน์ วงศ์จริต ภัณฑารักษ์และนักออกแบบชั้นนำชาวไทย ที่มาสร้างสรรค์ผลงานการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองร่วมกับ 3 นักออกแบบชาวไทย ประกอบไปด้วยอัญชนา ทองไพฑูรย์ จารุพัชร อาชวะสมิต และรุ่งทิพย์ ลุยเลา

ในส่วนจัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ FabCafe Bangkok ได้ร่วมมือในการจัดเวิร์กช็อปให้กับนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสทดลองไอเดียการสร้างมูลค่าให้กับขยะ และเผยแพร่ขั้นตอนการทำบนแพลตฟอร์มดังกล่าว (Instructables) อันจะนำสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต

นิทรรศการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มองเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมีการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำขยะหรือเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded!” http://puregold.ifa.de/

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร1
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร. 02 108 8231-2
Programm@bangkok.goethe.org
FB: Goetheinstitut.Thailand
IG: Goetheinstitut_Thailand
Twitter: @GI_Thailand
www.goethe.de/thailand

TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง
1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
โทร. 02 105 7441
FB: Thailand Creative & Design Center(TCDC)
www.tcdc.or.th

 

Kullaya Sriwatanarotai

Programme Assistant

Goethe-Institut Thailand

18/1 Soi Goethe |Sathorn Soi 1| Bangkok 10120| THAILAND

Tel: +662 108 8232

You may also like...