ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ ๑

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ศิลปินดนตรี ดุริยกวี ๕ แผ่นดิน วาระครบ ๑๓๐ ปี ชาตกาล มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะร่วมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจัดมหกรรมดนตรีไทย“ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ ๑”

พร้อมด้วย โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ ผู้ที่เคยรับบท ศร ในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงที่มาพร้อม เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า โชว์เพลงคู่ ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า ผู้ที่เคยรับบทขุนอิน เปิดการแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงดนตรีเยาวชน น้องกามเทพ ตื่นตาด้วยบรรยากาศแบบไทยๆ ให้หวนย้อนรำลึกถึงอดีต เป้ ภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน

วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น.

ณ เรือนไทยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์ซอย ๑๒)

ติดต่อ :  อ้อย นภัทร  ๐๘-๑๖๓๗-๓๒๐๘

You may also like...