ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 55 เพลง ภาษา คน(ชาวบ้าน)

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา14.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 55 “เพลง ภาษา คน(ชาวบ้าน)”

ชมการแสดงเพลงชาวบ้านจากพื้นบ้านสู่ลูกทุ่ง จากต้นกล้าวัฒนธรรมรุ่นใหม่จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดย อาจารย์วรรณา แก้วกว้าง ฟังเรื่องราวของเพลงชาวบ้าน ปฏิภาณทางภาษา ความงดงามในบทเพลงผ่านแง่มุมของ​นักวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ นักเขียน-กวี อาทิ รศ.สุกัญญา ภัทราชัย ครูชินกร ไกรลาศ และคุณชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต เจ้าของนามปากกา “มหาสุราริน” ดำเนินรายการโดย อาจารย์อานันท์ นาคคง เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามโทร : 0 2880 9429

เว็บไซต์  : www.sac.or.th

You may also like...