TRANSFER(S)

สมาคมฝรั่งเศสจัดนิทรรศการ “TRANSFER(S)” 1 เวิร์คช็อป 12,000 กม. 7 นักออกแบบ 4 แนวคิด 18 ผลงาน จากความคิดริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี)

โคลเอ้ บราวน์สไตน์-ครีเกล และแซม บารอนได้คิดค้นเวิร์คช็อป TRANSFER[S] ขึ้นมา โดยจัดร่วมกันระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย ทั้งที่กรุงปารีสและที่เชียงใหม่ ระหว่างนักออกแบบไทยและฝรั่งเศส เวิร์คช็อปดังกล่าวซึ่งจัดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 เป็นการสร้างพื้นที่ทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้หลากหลายระดับระหว่างนักออกแบบฝรั่งเศสอันได้แก่ สตูดิโอ น็อกก์ (ฮวน ปาโบล นารานโฮและฌ็อง-คริสตอฟ โอธลิบ) และชาร์ล็อตต์ จุยยาร์ด และนักออกแบบไทยอันได้แก่ ธิงกก์ สตูดิโอ (เดชา อรรจนานันท์และพลอยพรรณ ธีรชัย) และรัฐ เปลี่ยนสุข กลุ่มนักออกแบบข้างต้นได้รับการคัดเลือกมาและตอบรับเข้าร่วมประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ โดยพวกเขาได้มาทำงานร่วมกันภายใต้กรอบกติกาเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์งานที่แปลกใหม่และเป็นผลงานร่วมที่หลอมรวมจากความรู้อันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายในด้านการออกแบบ

ผลลัพธ์ของเวิร์คช็อปดังกล่าวสะท้อนออกมาผ่านผลงานชุดพิเศษที่สร้างสรรค์ร่วมกับสุดยอดช่างฝีมือท้องถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลงานชุด TRANSFER[S] เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับสูงกับการออกแบบร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานงานเซรามิกเข้ากับการลงรักและงานจักสานจากไม้ไผ่ หรือการนำวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมมาเสริมความแข็งแรงให้กับงานไม้ไผ่ เป็นต้น โดยเป็นงานสร้างสรรค์แนวผสมผสานที่เหมาะกับคนในหลากหลายวัฒนธรรมและทุกคนเข้าถึงได้ แนวคิดหลักของงานคือชุดผลงานซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักออกแบบทั้ง 6 คนและแซม บารอนนี้ต้องไม่บ่งบอกความเป็นไทยหรือฝรั่งเศส เพียงแต่เผยให้เห็นว่าเป็นชุดผลงานสร้างสรรค์ที่คิดค้นร่วมกันจากการทำเวิร์คช็อป โดยงานแต่ละชิ้นคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและมีความเป็นเอกภาพ

พิธีเปิดงาน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น.
เข้าชมฟรี

นิทรรศการ : “Transfer(s)”
วันที่จัดแสดงงาน : ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 19.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ : แกลเลอรี่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ (MRTลุมพินี ทางออกที่ 3)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02 670 42 33
อีเมล : culture@afthailande.org

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
นนทยา พงศ์ผกาย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
อีเมล: nontaya.pongpakai@afthailande.org โทรศัพท์: 02 670 4232

You may also like...