นิทรรศการกลองและการแสดงชุดเภรีพิพัฒน์สะบัดชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทยและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะจัดนิทรรศการกลองและการแสดงชุด “เภรีพิพัฒน์สะบัดชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา”

ในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน และในวันที่ 21 มกราคม 2554 จะมีการประกวดตีกลองชิงรางวัล “ขวัญใจคนรักกลอง” ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

 

You may also like...