Kirv benches

การตกแต่งสถานที่กลางแจ้ง (outdoor) ในบางครั้งเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบแวดล้อมอย่างต้นไม้ด้วย วันนี้ iurban เลยมีอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะแก่การตั้งในสถานที่กลางแจ้งและออกแบบได้อย่างลงตัว “Kirv benches”

Kirv benches ม้านั่งงานฝีมือและการออกแบบจากฝั่งอังกฤษ ด้วยสีสันที่สดใสของวัสดุ stainless ทำสี รูปทรงกลมเมื่อมองจากมุม top ทำให้เกิดเป็นม้านั่ง  sociable  และตรงกลางม้านั่งสามารถปลูกต้นไม้หรือไม่ปลูกก็ได้ตามความต้องการ และจุดเด่นของ Kirv อยู่ที่การออกแบบที่ใช้หลัก Ergonomic (ศาสตร์ออกแบบปรับเปลี่ยนสภาพการใช้งานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งาน)

 

__________________________________________

ข้อมูลจาก : http://www.iurban.in.th/design/kirv-benches/

You may also like...