การปรุงอาหารด้วยการลดการใช้พลังงานโดยสองนักออกแบบชาวฝรั่งเศส

นี่คือห้องครัวร่วมสมัย โดย นักออกแบบชาวฝรั่งเศส Le Arnaud และ  Bacot Quenum พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจโดยเทคนิคการทำอาหารแบบชาวนอร์เวย์ดั้งเดิม ที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดการใช้พลังงานโดยครึ่งหนึ่ง นี่คงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณแม่บ้านผู้นิยมครัวร่วมสมัย สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

 

__________________________________

ข้อมูลจาก : http://www.trendhunter.com/trends/shelved-cooking#!/photos/129287/1

You may also like...