รัก ล้มบัลลังก์

ข้าพเจ้าไม่สามารถแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงและปฏิบัติหน้าที่แห่งองค์พระมหากษัตริย์…โดยปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสตรีที่ข้าพเจ้ารักวอลลิส ซิมป์สันเกิดมาอย่างสามัญชน ผู้ไขว่ขว้าหาชีวิตที่ร่ำรวยขึ้น ซึ่งในยุคสมัยของเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ด้วยการสมรส
หญิงสาวผู้นี้จึงต้องพัฒนา “ต้นทุน”  ของตัวเองเพื่อให้ต้องใจบุรุษมีฐานะ ตั้งแต่รสนิยมการแต่งกาย การเข้าสังคม ไปจนถึงการปรนเปรอในห้องนอน
แต่ใครจะคาดคิดว่าเธอจะเป็นที่ต้องพระทัยของกษัตริย์อังกฤษ นั่นคือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8!

เธอไม่ยอมให้องค์กษัตริย์ทรงเห็นเธอเป็นเพียงดอกไม้ริมทาง แต่เธอพิสูจน์คุณค่าในตัวเองว่าเธอคู่ควรแก่ฐานะคู่ชีวิตของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด วอลลิส ซิมป์สัน หญิงสาวสามัญชน เป็นชาวอเมริกัน และมีสามีมาแล้วถึงสองคน เธอคนนี้มีดีอะไร พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ถึงกับยอมสละบัลลังก์เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเธอ หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง : ANNE SEBBA
ผู้แปล : สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาขาย : 265.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335

You may also like...