งานตัดสินการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) นำโดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) , ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมกับศิลปินเอกของวงการศิลปะเมืองไทย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ขวาสุด) อ.ปรีชา เถาทอง (คนที่ 2 จากขวา)อ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (คนที่ 4 จากซ้าย),อ.ถาวร โกอุดมวิทย์ (คนที่ 2 จากซ้าย)และอ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 ซึ่งผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลที่ 1 ให้กับผลงาน “ภาพสะท้อนความรู้สึก” ของ นายสิทธิพนธ์ เลาะไชย์สงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ 

 

You may also like...