12 ปีแห่งความสุข ความทรงจำ

จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 12 ปีผ่านมา งานศิลปะที่ผมรักได้ถูกรังสรรอย่างต่อเนื่อง หลังจากหยุดไปกว่า 20 ปี บนผืนผ้าใบ กระดาษ สลับสับเปลี่ยนเทคนิค เส้นสี และทีแปรง ด้วยความสุข และสนุกสนาน  โดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ธรรมชาติอันประทับใจในการถ่ายทอด

นิทรรศการ : “12 ปีแห่งความสุข..ความทรงจำ” (“12 Years of joyful memories” 2000-2012)
ศิลปิน : วัฒนา  พูลเจริญ
วันที่ : 18 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 – 4 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like...