การอภิปราย Débats sur scène ครั้งที่ 4 อาเซียน กับมุมมองในปี 2015

ฌอง-คริสตอฟ วิคตอร์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการวิจัยแบบวิจัยแบบไปข้างหน้าและการสร้างแผนที่ (Laboratoire d’Etudes Prospectives et Cartographiques: LEPAC) จะมาร่วมอภิปรายในงาน ASEAN Forum ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนครั้งนี้ เราจึงถือโอกาสเชิญคุณฌอง-คริสตอฟเข้าร่วมการอภิปรายบนเวที ครั้งที่ 4 (การเสวนาโต๊ะกลมต่อด้วยการอภิปราย) ซึ่งจะเน้นการพูดคุยถึงมุมมองต่อวิวัฒนาการ และการพัฒนาของกลุ่มอาเซียน เช่น เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ประเด็นสำคัญต่างๆ และแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับแผนที่จะได้รับการหยิบยกมาพูดถึงเป็นพิเศษ

ผู้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้
• ฌอง-คริสตอฟ วิคตอร์ (ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ / LEPAC)
• ปอล ดูมงต์ (ที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศส)
• กวี จงกิจถาวร (ผู้ช่วยบรรณาธิการกลุ่ม / เดอะเนชั่น)
• บรูโน เฌแต็ง (นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ / IRASEC)
• อาร์โนด์ ดูบูส์ (นักข่าว / RFI)
• อาร์โนด์ เลอโว (นักวิจัยด้านรัฐศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• ชโยดม สรรพศรี (นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ (นักวิจัยด้านรัฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล)

ประเด็นปัญหาในการอภิปราย
• อาเซียน การรวมเข้าด้วยกันหรือสิ่งที่ดำรงคงอยู่มา?
• ยุโรปเป็นต้นกำเนิดแห่งแรงบันดาลใจ?
• ประเทศจีนจะเข้าร่วมเป็นผู้เล่นของกลุ่มอาเซียนหรือไม่?
• ความท้าทายด้านความปลอดภัย?
• ผลของการไหลเวียนเสรีของสินค้าและผู้คนต่อประเทศต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในแง่เศรษฐกิจ?
• อาเซียน โอกาสสำหรับประเทศฝรั่งเศสและ/หรือตัวแทนของกลุ่มประเทศยุโรป หรือความเสี่ยงที่จะมีบทบาทลดลง?

การเสวนาโต๊ะกลมและการอภิปรายนี้จะมีการแปลสดเป็นภาษาฝรั่งเศสและไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

การอภิปรายบนเวที “Débats sur scène” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลายครั้งในแต่ละปี ภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ “ศิลปะและวรรณกรรม” “ความท้าทายร่วมสมัย” และ “ประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาใด” โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะกับบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วันที่ : วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ
บัตรเข้าร่วม Débats sur scène: นักเรียน นักศึกษา และสมาชิก ราคา 150 บาท และบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก ราคา 250 บาท (จำหน่ายบัตรที่สมาคมฝรั่งเศส)
มีการแปลสดเป็นสองภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศสและไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-670-4240
อีเมล : mediatheque@afthailande.org

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
นนทยา พงศ์ผกาย
เบอร์โทร : 02-670-4232
อีเมล : nontaya.pongpakai@afthailande.org

You may also like...