เพื่อโลกสีเขียว Clean Energy Expo Asia 2012

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มิสเตอร์ ราล์ฟ  เฮนดริช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคโลญแมสเซ่ พีทีอี จำกัด ร่วมเป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน Clean Energy Expo Asia 2012

เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านพลังงานสะอาด มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนพร้อมกับสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ เพื่อความอยู่รอด ทางเศรษฐกิจ โดยมี นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

You may also like...