ลายกริช

“ลายกริช” โดย ธารา ศรีอนุรักษ์ เป็นหนึ่งในจำนวนแปดเรื่องสั้นคัดสรร นำมาเป็นชื่อปก เพื่ออธิบายภาพรวมของรวมเรื่องสั้นชุดนี้ ซึ่งมีบุคลิกลวดลายเฉพาะในการสะท้อนถ่ายปัญหาสังคมภาคใต้

อาทิ ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัด ปัญหาในเชิงปัจเจกบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากระบอบทุนนิยม มีมิติทางวัฒนธรรม มีความเชื่อ และค่านิยมของคนพื้นถิ่น ที่นักเขียนสัมผัส เรียนรู้ นำมาถ่ายทอดผ่านตัวละครที่เป็นเครือข่ายพ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัว หรือแม้แต่พระสงฆ์ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดถึงนักการเมือง นักธุรกิจ 

ผู้เขียน : ธารา ศรีอนุรักษ์
ขนาด :
ISBN : 9786163876508
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140

You may also like...