ต่อทางรถไฟ

หนังสือภาพเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ พร้อมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่ดีสำหรับเด็กเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้

มาร่วมแก้ปัญหาไปกับขบวนการ “ต่อทางรถไฟ และต่อทางรถไฟ ยาวไกล” หนังสือภาพที่จะมาสร้างความสุข เสริมจินตนาการ ปลูกฝังความสามัคคี และที่สำคัญนั่นก็คือ เด็กๆ จะได้สนุกไปกับการคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับเหล่าตัวละครในระหว่างต่อทางรถไฟสายยาว… ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่เด็กๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตได้ 

ผู้เขียน : ฟูมิโกะ ทาเคชิตะ
ผู้แปล : วาดดาว วิสาสะ
ผู้วาดภาพประกอบ : มาโมรุ ซูซูกิ
ขนาด :
ISBN : 9786163876133
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140

You may also like...