การแข่งขันเบโธเฟน 2557

การแข่งขันเบโธเฟนครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 สำหรับนักดนตรีเครื่องสายเยาวชน ถือเป็นเวทีการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการแสดงของนักดนตรีเยาวชนในประเทศไทย อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานทางดนตรีให้สูงยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีพรสวรรค์ด้านดนตรีได้ทำการแสดงต่อหน้าสาธารณชน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การแข่งขันนี้เปิดสำหรับนักดนตรีสัญชาติไทย หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยแบบถาวร หรือชาวต่างชาติที่ศึกษา หรือทำงาน หรือพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว 

รุ่นอายุของผู้แข่งขัน

ขอเชิญเยาวชนผู้มีความสามารถอายุระหว่าง 13 ถึง 24 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดเป็นสองรุ่นอายุดังนี้

กลุ่ม A อายุ 18 ถึง 24 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ถึง 6 ตุลาคมคม พ.ศ. 2540)

กลุ่ม B อายุ 13 ถึง 17 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2544)

เงินรางวัล
กลุ่ม A รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 20,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 15,000 บาท
กลุ่ม B รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท

ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรตามความสามารถในการแสดง ดังนี้

Certificate of Distinction: มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขันทั้งสามรางวัล
Certificate of Merit: มอบให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
Certificate of Participation: มอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบแรก

รางวัลพิเศษอื่นๆ
ชนะเลิศจากทั้งสองรุ่นอายุจะมีโอกาสถูกเสนอชื่อจากคณะกรรมการนานาชาติ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมเทศกาลดนตรีคลาสสิกระดับโลก Beethovenfest Bonn 2013ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้สถาบันเกอเธ่ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับให้กับผู้ชนะเลิศ

การแข่งขันเบโธเฟนสำหรับนักดนตรีเครื่องสายเยาวชนครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ประกาศรับสมัครนักดนตรีที่สนใจตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557

โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 – 21 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันเกอธ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เวปไซต์ของการแข่งขัน : http://www.goethe.de/beethovencompetition 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02-108-8231-2

You may also like...