สุขภาพดีไม่มีในขวด

เนื้อหาหลักเกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมอย่างถูกวิธี โดยปกติเราจะคำนึงถึงแต่ร่างกาย แต่เล่มนี้จะแนะนำให้คำนึงถึงจิตใจและสมองด้วย เพราะอาหารเสริมหรือวิตามินบางชนิดอาจดีสำหรับร่างกาย แต่ไม่เหมาะสำหรับสมอง

รวมทั้งเน้นความสำคัญเรื่อง “ระบบเมแทบอลิซึมทางร่างกายและจิตใจ” ออกเป็นแนววิชาการมากกว่าที่จะเป็นการแนะนำวิธีรับประทานอาหารเสริมทั่วๆ ไป เพื่อเน้นให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผู้เขียน : สึโทะมุ ซะโต
ผู้แปล : ฉวีวงศ์ อัศวเสนา
ขนาด :
ISBN : 9786163875082
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...