ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย รับรางวัล คนดีศรีสวน

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร “คนดีศรีสวน” อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นละ 1 ท่าน จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ในงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครบรอบ 11 รอบ 132 ปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร 

 

You may also like...