SEE SEA

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม) ภูมิใจเสนอนิทรรศการจิตรกรรมชุด ‘SEE SEA’ ‘มองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยหัวใจ’ โดยคณาจารย์และนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยิน และนักศึกษาปกติ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะที่มีต่อมวลมนุษย์ ซึ่งแม้มีความบกพร่องทางร่างกาย ก็มิอาจปิดกลั้นจิตวิญญาณแห่งการรับรู้และสัมผัสถึงความงามจากศิลปะอันเกิดขึ้นจากความอ่อนโยน และจิตใจที่สูงส่งของมนุษย์ผู้ประเสริฐ คณะบุคคลากรซึ่งเป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ซึ่งมีจิตเมตตาและเสียสละ ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทั้งให้โอกาส และผลักดันลูกศิษย์ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินให้ได้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม โดยให้ศึกษาเล่าเรียนร่วมกันกับผู้มีร่างกายครบสมบูรณ์พร้อม ให้ได้รับประสบการณ์ทางด้านศิลปะร่วมกันอย่างเสมอภาค แกลลอรี่ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการให้โอกาส และรับรู้ถึงความทุ่มเทของคณะอาจารย์ และบุคลากรของวงการศิลปะ จึงร่วมให้การสนับสนุน และผลักดันให้เกิด นิทรรศการจิตรกรรม ‘SEE SEA’ ‘มองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยหัวใจ’

โดยได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญ ร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย อาทิ ลำพู กันเสนาะ/ สิโรจน์ พวงบุบผา/ นิวัฒน์ ชูทวน/ เมธาสิทธิ์ อัดดก/ กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล/ สุชา ศิลปชัยศรี ฯลฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 40 ชิ้นงาน จาก 36 ศิลปิน

ซึ่งแนวความคิดในนิทรรศการครั้งนี้นั้นคือ โดยธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคน ย่อมมีรูปลักษณ์ และฐานะทางสังคมแตกต่างกันไป ตามชาติกำเนิด ที่มิอาจเลือกได้ หากเรากล่าวถึงความหมายในเชิงคุณค่าของแก่นแห่งความเป็นมนุษย์ ย่อมหมายถึง ผู้มีจิตใจสูง ภาพลักษณ์และฐานะทางสังคมนั้นจึงถือว่า เป็นเพียงเปลือกผิวภายนอกที่ห่อหุ้มรักษาความรู้ความสามารถ ความคิด สติปัญญา และที่สำคัญคือ ความประเสริฐของจิตใจ สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ อันถือว่าเป็นคุณสมบัติของแก่นแห่งความเป็นมนุษย์

เมื่อกล่าวถึงการเข้าถึงความงามทางศิลปะแล้ว ความบกพร่องทางร่างกายด้านต่างๆ ก็มิอาจถือได้ว่าเป็นอุปสรรค์สำคัญในการเข้าถึงความงาม โดยเฉพาะความงามทางทัศนศิลป์ หรือกล่าวได้ว่า เป็นความงามที่รับรู้ได้จากการมองเห็น

ด้วยสัญชาตญาณ และวิสัยแห่งผู้สร้างสรรค์ศิลปะ จึงควรมีญาณทัศนะในการเข้าถึงความงาม แม้ในสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว หรือ มองเห็นความงามในสิ่งที่ดาษดื่นทั่วไปที่อาจไม่ได้รับการให้ความสำคัญ ศิลปินหรือนักสร้างสรรค์ ย่อมสามารถมองเห็นและเข้าถึงความงามที่เร้นอยู่นั้น และสามารถนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสื่อ ในการสร้างสรรค์ แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกและความคิด ได้อย่างแยบคาย

“ทุกคนมีความงาม นายต้องค้นให้พบ แม้แต่คนที่ขี้ริ้วขี้เหร่ก็อาจมีความงามแอบซ่อนอยู่ อาจจะเป็นนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือฟัน หรือแม้จิตใจที่งดงามก็ตาม นายต้องคนให้พบ” ดังคำที่ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้กล่าวไว้

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 19:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสนับสนุนซื้อภาพโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเป็นทุนการศึกษา ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม-29 มิถุนายน 2557 และเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจซื้อผลงานโทร : 02-238-1991
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/pullmanbangkokhotelG
อีเมล์ : pr@pullmanbangkokhotelG.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
นันทน์นัดดา สุภัคธนสมบัติ (แอ๊ป) (ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด)
เบอร์โทร : 02-238-1991 ต่อ 1419
อีเมล์ : nannadda@pullmanhotelG.com

 

You may also like...