เพราะถึงธรรมจึงพ้นโลก

หนังสือรวมสาระธรรมะจากคอลัมน์ Dhamma Talk ประจำนิตยสาร Secret ฉบับที่ 1–60 และกระทู้ถามปัญหาธรรมของเว็บไซต์ กัลยาณธรรม ที่อาจารย์สนองเป็นผู้ตอบด้วยตนเอง ในชุดประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม คือ “ตอบปัญหาทางโลก” และ “ตอบปัญหาทางธรรม”

ตอบปัญหาทางโลก – รวบรวมทางออกสำหรับหลากหลายปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถมีชีวิตที่ดีวิถีพุทธ แบบถูกตรงตามธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

ตอบปัญหาทางธรรม – รวบรวมทางออกสำหรับหลากหลายปัญหาในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้สามารถพัฒนาจิตได้ตามแนวทางที่ถูกต้อง มุ่งสู่ความหลุดพ้น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่อ่านง่าย กระชับ ชัดเจน ได้ใจความ ผู้อ่านจะได้รับคำตอบที่ถูกตรงตามธรรมให้กับทุกคำถามของชีวิต ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นกุศลทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ผู้เขียน : สนอง วรอุไร
ขนาด :
ISBN : 9786163874979
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...