๑4๑

แรงบันดาลใจของคนเรา นอกจากเรื่องราวรอบตัวและการออกไปค้นหาแล้ว “การให้” ก็นับเป็นการสร้างบันดาลใจยิ่งใหญ่ ที่ก่อให้เกิดการมิตรภาพจนนำไปสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและการให้ที่ไม่รู้จบ เพราะทุกคนในสังคมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายได้

ท่ามกลางของเล่นที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ ๑4๑ จึงเป็นทางเลือกแห่ง “การให้” ผ่านของเล่นไม้สร้างสรรค์ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้คงอยู่กับธรรมชาติและจินตนาการ เพราะผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับเด็กที่มีคุณภาพ ได้ถูกออกแบบให้มีช่องว่างแห่งการให้ (the giving space) ส่วนที่ถูกฉลุออกไปเป็นของเล่นไม้เชิงสร้างสรรค์ (the missing pieces) เพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ๑4๑ หนึ่งชิ้น ก็จะได้ของเล่นสำหรับน้องๆหนึ่งชิ้นเช่นกัน 

เรื่องราวและกิจการเพื่อสังคมของ ๑4๑
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กับช่องว่างแห่งการให้ เมื่อคุณคนใจดีซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหนึ่งชิ้นเท่ากับการมอบของเล่นไม้สร้างสรรค์ให้กับเด็กด้อยโอกาสหนึ่งชิ้นเช่นกัน สินค้าที่มีคือ ชั้นวางหนังสือชุดสวนสัตว์ และชุดเมืองซึ่งจะได้ของเล่นชุดละ 10 ชิ้น ส่วนที่กั้นหนังสือมี 7 ลายคือ ต้นไม้ ช้าง หมี กวาง แกะ สุนัข เต่า และสุดท้ายของเล่นดีไอวา สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ นำไปขัดและลงสีเองเป็นชุดของเล่นที่สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทำของเล่นของตัวเองได้ สร้างความภูมิใจและคุณค่าของของเล่นที่มีความผูกพันธ์ต่อเด็ก

๑4๑ ส่งมอบ เก้าอี้ประคองรัก โครงการเก้าอี้ประคองรักมอบให้บ้านเทวา ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อน

๑4๑  ส่งมอบกระบะปลูกผักเทวาน้อยปลูกผักบำบัดใจ จากโครการเทวาน้อยปลูกผักบำบัดใจ ของ Taejai.com

รางวัล
– 1/12 selected candidates of UnLtd Thailand project
– Award the second grant phase from UnLtd Thailand
-Award the Final Grant phase from UnLtd Thailand

ที่อยู่ ๑4๑
141 สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 10 สายไหม กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทร : 081 409 5711
อีเมล :  141products@gmail.com
เว็บไซต์ : http://141.in.th/

 

You may also like...