Sadako Story

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริง เมื่อซาดาโกะอายุได้สองขวบ บ้านของเธอในฮิโรชิมะถูกระเบิดปรมาณูโจมตี เธอรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์ เธอเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี คล่องแคล่วว่องไว และรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ จนกระทั่ง…

Directed bycted by : KOYAMA Seichiro 1989 ความยาว 96 นาที
วันที่ : 17 มกราคม 2557
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นบางเรื่องที่ระบุไว้
ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันศุกร์ เวลา 18.30 น

You may also like...